Nasza misja
Celem odpowiedzialnego biznesu jest uczynić świat lepszym

Nasza misja - SADDAR Dobre przedsiębiorstwo patrzy na swoją działalność zarówno z punktu widzenia własnych interesów, jak i swego otoczenia.
Przedsiębiorcy muszą rozumieć potrzebę monitorowania zmieniającego się otoczenia i dostosowywać swoje działania do jego wymogów.

Grupa SADDAR spośród czynników makroekonomicznych skupiła się na otoczeniu naturalnym wpisując w swoją misję poszanowanie środowiska naturalnego. Pogarszający się stan środowiska naturalnego jest jednym z najważniejszych problemów nurtujących dzisiejsze społeczeństwo. Problem zniszczonego środowiska, staje się jednym z największych koszmarów dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Przynosi to poważne wyzwania etyczne dla każdego z nas.
Unia Europejska nakłada dyrektywy, które zobowiązują państwa członkowskie do racjonalnej i zdyscyplinowanej polityki zarządzania odpadami, które niszczą środowisko.

Musimy pamiętać, że jedna butelka PET rozkłada się w środowisku kilkaset lat!


Naszym celem jest zapewnienie klientowi idealnego produktu ekologicznego, przyczyniając się do poszanowania środowiska naturalnego, a jednocześnie daje poczucie komfortu przez długi, długi czas.
PHU SADDAR i SADDAR Sp. z o.o. koncentrują się na środowisku naturalnym, realizując swoją misję ochrony przyrody.
Zagadnienia związane z ekologią stawiają coraz liczniejsze wyzwania zarządzającym marką. Rodzą pytania, o których charakterze można śmiało powiedzieć: „strategiczny“. Czy podjąć przywództwo w tym temacie i być liderem, czy też poczekać, aż pojawi się ktoś inny z zieloną inicjatywą i ewentualnie pójść jego śladem?

Oferowanie ekologicznych podstaw SADDAR i ekologicznych kotew SADDAR wykonywanych z odzyskiwanego PET powinno być dla nas i  naszych partnerów narzędziem budowania świadomości marki. Angażując konsumentów w kwestie środowiska i  jego ochrony mamy możliwość modyfikowania ich wyborów, propagując proekologiczne zachowania. Działalność taka umożliwia naszym partnerom handlowym prezentowanie nowych wartości dla klientów i nowych możliwości dla własnego przedsiębiorstwa.

Każdy nasz partner może być autentyczny w swej proekologicznej postawie i aktywnie podejmować działania na rzecz środowiska naturalnego. Dumnie możemy pokazywać i mówić o „zielonych zasługach“.


Przekaz ten powinien być z jednej strony kreatywny i interesujący, z drugiej strony jak najprostszy… Informacja, ile procent Eko-Podstawy SADDAR pochodzi z materiału powtórnie przetworzonego może być podany w sposób istotny i przykuwający uwagę odbiorcy. (np. poprzez wskazanie ile butelek PET udało się „odzyskać” ze środowiska do wyprodukowania jednej, dziesięciu czy miliona Eko-Podstaw).

Nawet jeśli traktujemy ekologię w strategii i designie marki jako przyszłość, to jest to przyszłość, która nieuchronnie nastąpi… Wymuszona choćby regulacjami prawnymi czy pro-ekologicznymi postawami konsumentów.
Świadomosć ekologiczną możemy także kształtować przez większą otwartość i aktywność designerów sieci handlowych w proponowaniu konsumentom zielonych produktów.