Jesteśmy EKO
Pracujemy na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Wraz z ogromnym zapotrzebowaniem na opakowania wykonywane z PET pojawił się problem zaśmiecania środowiska naturalnego na skalę globalną. Poużytkowe butelki PET trafiają do środowiska jako zagrażające przyrodzie mega tony plastiku a jedna butelka rozkłada się 300-500 lat. To stworzyło zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie metod przetwarzania odpadów (recyclingu).

Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa to potencjał dla proekologicznego produktu, jakim są ekokotwy Saddar wykonywane z odzyskiwanych butelek PET.

Dobre przedsiębiorstwo patrzy na swoją działalność zarówno z punktu widzenia własnych interesów, jak i swego otoczenia. Przedsiębiorcy muszą rozumieć potrzebę monitorowania zmieniających się warunków i dostosowywać swoje działania do jego wymogów. Firma SADDAR spośród czynników makroekonomicznych skupiła się na otoczeniu naturalnym wpisując w swoją misję poszanowanie środowiska naturalnego. Pogarszający się stan środowiska naturalnego jest jednym z najważniejszych problemów nurtujących dzisiejsze społeczeństwo.

Problem zaśmiecania środowiska nierozkładającymi się butelkami spędza sen z powiek nam i naszym dzieciom.

Unia Europejska nakłada dyrektywy, które zobowiązują państwa członkowskie do racjonalnej i zdyscyplinowanej polityki odpadami niszczącymi środowisko naturalne. Pamiętać trzeba, że jedna butelka PET w środowisku naturalnym rozkłada się kilkaset lat!

To stworzyło zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie metod przetwarzania odpadów (recyclingu).

Recykling PET to:

  • postawa ludzi świadomych ujemnych skutków bierności w działaniach ekologicznych
  • świadomość ludzi o ważności środowiska naturalnego dla życia i zdrowia przyszłych pokoleń.

Dlatego wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa stwarza ogromne możliwości dla naszych proekologicznych produktów jakimi są wbijane EKOLOTWY SADDAR® i EKOPODSTAWY SADDAR® wykonywane z odzyskiwanych butelek plastikowych PET.

W skrócie, naszym celem jest dostarczanie klientowi idealnego ekologicznie produktu, przyczyniającego się do poszanowania środowiska naturalnego i jednocześnie dającego poczucie komfortu użytkowania na długie, długie lata.